Ajankohtaista


Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste sekä informointiasiakirja, päivitetty 22.5.2018

Rekisterinpitäjä
Sisäilmari Oy
Y-tunnus 2566563-1
Tuliininpelto 1 13500 Hämeenlinna
044 9779 559

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Carita Larjovuori
carita.larjovuori(at)sisailmari.fi

Rekisterin nimi
Sisäilmari Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Sisäilmari Oy:lle antamia tietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asikkaista:
 • Etu- ja sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan itsensä antamat tiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään kirjallisen toimeksiantosopimuksen yhteydessä tai nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tietoja voidaan luovuttaa vain, jos luovuttaminen on välttämätöntä perusteltua käyttötarkoitusta varten. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja säilytetään ja käsitellään ETA:n ulkopuolella Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Toimijat täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, joihin ei ole pääsyä ilman valtuutetun läsnäoloa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot sijaitsevat tietoturvallisella, salasanasuojatulla palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja ainoastaan valtuutetulla taholla on oikeus päästä rekisteriin. Asiakkaiden ja kolmansien osapuolten pääsy työpisteisiin sekä suojattaviin tietoihin ja kohteisiin on estetty. Palvelinjärjestelmää päivitetään säännöllisesti. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 h kuluessa ilmitulosta, mikäli tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Tietojen käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
 • Tarkastusoikeus
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Suoramarkkinointikielto
 • Poisto-oikeus
 • Suostumuksen peruuttaminen
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
 • Valitusoikeus
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Copyright © Sisäilmari 2018 | Sisäilmari: puh. 044 977 9559, email: toimisto(at)sisailmari.fi