Rakennusterveys­asiantuntija (RTA)

Kun tarvitaan puolueettomia tai viranomaisen hyväksymiä tutkimuksia terveyshaittaepäilyn vuoksi, on tutkimuksissa oltava mukana Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukainen ulkopuolinen asiantuntija. Sertifioitu rakennusterveysasiantuntija (RTA) täyttää Asumisterveysasetuksen mukaiset edellytykset tutkinto- ja osaamisvaatimusten sekä työkokemuksen osalta ja voi toimia yksin ulkopuolisena asiantuntijana sisäilmaongelmiin liittyvissä tutkimuksissa.

Lisäksi tutkimukset tulee suorittaa käyttäen Asumisterveysasetuksen mukaisia menetelmiä ja Terveydensuojelulain nojalla asumisterveystutkimuksiin hyväksyttyjä laboratorioita.

Tilaamalla RTA-tutkimukset kauttamme, voit varmistua niiden olevan puolueettomia, luotettavia ja vastaavan viranomaisten edellytyksiä.

Rakennusterveysasian­tuntijan koulutus

Pohjakoulutusvaatimuksena rakennusterveysasiantuntijan koulutukseen on esim. rakentamisen, luonnontieteiden, ympäristötieteiden tai ympäristöterveyden alalla suoritettu korkeakoulu- tai AMK-tutkinto. Itse rakennusterveysasiantuntijan koulutus koostuu yhteensä 45 opintopisteestä, pitäen sisällään osion A: sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta, osion B: rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, juridiikka, rakenne- ja tuotantotekniikka sekä osion C: ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka.

Rakennusterveysasiantuntijalta, jolla on voimassa oleva Eurofins Expert Services:n myöntämä sertifikaatti, edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä sekä ammattitaidon ylläpitämistä täydennyskoulutusten ja alaan liittyvien työtehtävien avulla.

Kysy lisää »

Sisäilmarin arvot

Sisäilmarissa tähtäämme siihen, että asiakkaidemme kotona, työpaikoilla ja kouluissa olisi paremmat sisäilman olosuhteet. Haluamme tarjota luotettavat tutkimukset ja auttaa kokonaisvaltaisesti sisäilmaongelmien ratkaisussa.

Sisäilmarin henkilöstöä koulutetaan ja ammattitaitoa kehitetään täydennyskoulutusten avulla, jotta pysymme varmasti mukana ajan hermoilla. Käytettävät mittalaitteet ovat kalibroituja ja niiden toiminta varmistetaan aina ennen tutkimuksia. Haluamme kunnioittaa asiakkaidemme yksityisyyttä, tästä syystä meidän logoa tai yrityksen nimeä ei näy autoissamme tai työvaatteissamme. Emme myöskään julkaise kohteistamme tunnistettavia tietoja referenssiluetteloihin.

Tehdyistä tutkimuksista laaditaan aina selkeä kirjallinen raportti, joka tarvittaessa käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi.

Ota meihin yhteyttä

Sisäilmarin asiantuntijat palvelevat yrityksiä, kaupunkeja ja muita tahoja Uudellamaalla, Pirkanmaalla sekä Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Teemme rakennusterveysasiantuntijan (RTA) johdolla puolueettomia sisäilma- ja mikrobitutkimuksia.

Tutustu lisää palveluihimme ja toimi ajoissa, mikäli sinulla on sisäilmaongelmiin liittyviä epäilyksiä. Rakennusterveysasiantuntija auttaa.

Copyright © Sisäilmari 2018 | Sisäilmari: puh. 044 977 9559, email: toimisto(at)sisailmari.fi