Rakennetutkimus ja mikrobitutkimus

Tarttuuko vaatteisiin tunkkainen haju? Tuntuuko sisälle astuessa siltä, että on pakko avata ikkuna? Kärsitkö pitkittyneestä flunssasta tai joistakin muista selittämättömistä oireista? Asiaa ei kannata jäädä yksin pohtimaan, sillä voit pyytää asiantuntijan arvioimaan tilanteen.

Rakennetutkimusten ja mikrobitutkimusten avulla voidaan selvittää oireilujen syitä ja mahdollisten vaurioiden laajuutta. Mikäli havaitaan riskirakenteita, suositellaan ensisijaisesti niiden tarkempia mikrobitutkimuksia materiaalinäytteenottojen avulla.

Riskirakenteilla tarkoitetaan rakentamisaikakaudelle tyypillisiä, mutta nykytietämyksen mukaisesti herkästi vaurioituvia rakenteita, joita on esimerkiksi valesokkelirakenne, puukorotettu lattia sekä tuulettumaton ulkoseinärakenne. Eri ikäisissä rakennuksissa on erilaisia riskirakenteita.

Rakennetutkimusten ja mikrobitutkimusten avulla voidaan selvittää rakenteiden kunto, kosteusfysikaalinen toiminta, mikrobivaurioiden mahdollisuus sekä mahdollisten vaurioiden vaikutus sisäilmaan.

Mikrobitutkimus asiantuntijalta

Sisäilmarissa tunnemme hyvin eri aikakausien rakennusten ongelmakohdat ja pystymme siten kohdistamaan mikrobitutkimukset oikeisiin rakenteisiin.

Mikäli edellytetään viranomaisen hyväksymiä mikrobitutkimuksia terveyshaittaepäilyn vuoksi, tutkimuksissa tulee olla mukana sertifioitu rakennusterveysasiantuntija, tutkimusmenetelmät tulee olla Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisia ja näytteiden analysoinnissa käytettävät laboratoriot Ruokaviraston hyväksymiä. Nämä kaikki onnistuu meidän kauttamme ammattitaitoisesti ja puolueettomasti.

Teemme mikrobitutkimukset yrityksille, asunto-osakeyhtiöille, kaupungeille ja muille tahoille, kuten yksityisille henkilöille. Toimimme Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä sekä Pirkanmaalla. Koska jokainen kohde on uniikki, räätälöimme palvelumme aina kohteen mukaan. Isommissa kohteissa teemme kohdekäynnin sekä tutkimussuunnitelman ennen tarkempaa tarjousta ja kustannusarviota.

Tilaa tutkimus »

Mikrobitutkimus materiaalinäytteenottojen avulla

Mikrobeja, kuten homeita ja sieniä, ei yleensä pysty erottamaan paljaalla silmällä. Vaikka rakenne todettaisiin mittaushetkellä kuivaksi, se ei tarkoita, etteikö rakenne olisi voinut aiemmin olla kostea ja olosuhteet mahdolliset mikrobikasvulle. Mikrobikasvustot eivät poistu, vaikka rakenne kuivuisikin. Mikrobitutkimus tehdään rakenteen sisältä otettavien materiaalinäytteiden avulla. Näytteenottopaikat ja -määrät tulee harkita tarkoin, jotta saadaan kokonaiskuva rakenteiden kunnosta ja vältytään tarpeettomilta rakenneavauksilta.

Mikrobitutkimus suoritetaan rakenneavausten kautta, joiden sijainnit ja koot tarkentuvat paikan päällä. Rakenneavausten kautta otetaan eri materiaaleista näytteitä, jotka toimitetaan analysoitavaksi Ruokaviraston hyväksymään laboratorioon. Mikrobitutkimusten yhteydessä ilmayhteys rakenteista sisäilmaan selvitetään merkkiainetutkimuksen avulla, jolloin voidaan tarkemmin arvioida mikrobivaurion aiheuttamaa haittaa sisäilmassa. Mikrobitutkimus paikan päällä suoritetaan yleensä yhden-kahden työpäivän aikana, mutta laboratorioanalyysien, tutkimustulosten analysoinnin, toimenpidesuositusten sekä raportin laatimisen vuoksi tulosten saamisessa saattaa kestää jopa viisi viikkoa.

Mikrobitutkimuksen tulosten perusteella viranomainen, esimerkiksi terveystarkastaja, voi ottaa kantaa rakennuksen asumiskelpoisuuteen ja mahdollisten vaurioiden aiheuttamaan terveyshaittaan.

Mikrobitutkimuksen tilaaminen

Me Sisäilmarissa teemme rakennetutkimuksia ja mikrobitutkimuksia muun muassa yrityksille, asunto-osakeyhtiöille ja kaupungeille. Räätälöimme tarjouksen aina kohdekohtaisesti. Jätä meille sivustomme yhteystiedot-kohdasta yhteydenottopyyntö, niin teemme kustannusarvion suosittelemistamme tutkimuksista!

Parhaiten pystymme palvelemaan, kun laitat yhteydenottopyynnön liitteeksi tärkeimpiä tietoja kohteesta, esimerkiksi rakennekuvia tai asuntokaupan kuntotarkastusraportin. Mikrobitutkimukset pääsemme tekemään noin yhden-kolmen viikon kuluessa tarjouksen hyväksymisestä.

Kysy lisää »

Sisäilman mikrobitutkimus

Mikrobitutkimus sisäilmasta suoritetaan Andersen 6-vaiheimpaktorin avulla, rikkomatta rakenteita. Sisäilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat ajallisesti hyvin paljon, joten näytteenotto kuvaa sisäilman tilaa vain näytteenottohetkellä ja tästä syystä näytteenotto tulisi toistaa useampia kertoja.

Pelkästään sisäilman mikrobitutkimuksen tulosten perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä rakennuksen vaurioista tai vaurioitumattomuudesta, vaan tulokset ovat aina suuntaa antavia ja niitä hyödynnetään osana muita tutkimuksia. Sisäilman mikrobitutkimusta tilattaessa tulee huomioida, että mikäli tulokset ovat poikkeavia, ei pelkän ilmanäytteen perusteella voi saada selville, aiheutuuko poikkeavuus rakenteissa olevista vaurioista. Poikkeavuus ilmanäytteessä voi aiheutua myös esimerkiksi tilojen käyttöön liittyvistä toiminnoista, kuten biojäteastiasta, kasvien mullasta tai polttopuista. Tuloksista ei myöskään ole pääteltävissä, missä mahdollinen vaurio sijaitsee.

Sisäilman mikrobitutkimus tulisi ensisijaisesti suorittaa talviaikaan, jolloin maa on jäässä ja ulkoilman mikrobipitoisuus pieni. Näytteenottoon kuluu aikaa yleensä kahdesta neljään tuntia, mutta näytteiden laboratorioanalyysien vuoksi kirjallinen raportti on käytettävissänne noin neljän-viiden viikon kuluttua kenttätutkimuksista.

Rakenteiden kuntotutkimus

Teemme rakenteiden kuntotutkimuksia myös yksittäisten rakenteiden tai rakenneosien osalta, esimerkiksi yläpohjan tai vesikattorakenteen kunnon arvioimiseksi. Rakenteiden kuntotutkimuksen avulla saatuja havaintoja verrataan nykyisiin, hyvän rakentamistavan mukaisiin suosituksiin sekä rakenteille annettuihin teknisiin käyttöikäarvioihin. Rakenteiden kuntotutkimuksen avulla voidaan havaita tulevat peruskorjaustarpeet ajoissa, jolloin korjaus- ja perusparannustoimenpiteiden kustannuksissa voidaan säästää huomattavia summia.

Me Sisäilmarissa tiedämme eri ikäisten rakenteiden ja materiaalien ominaisuudet sekä kartoitamme tulevat korjaustoimenpiteet luotettavasti! Teemme tutkimuksista aina kirjallisen raportin toimenpidesuosituksineen.

Muut rakenteiden tutkimukset

  • Rakenteiden kosteusfysikaalisen toiminnan selvitykset (riskirakennetarkastelut)
  • Merkkiainetutkimukset (typpi-vetykaasu)
  • Lämpökamerakuvaukset osana muita tutkimuksia
  • Salaojakuvaukset

Sisäilmari palvelee Etelä-Suomen alueella tarjoten puolueettomat ja viralliset mikrobitutkimukset ja rakennetutkimukset kaupungeille, yrityksille, asunto-osakeyhtiöille sekä yksityisille tahoille!

Copyright © Sisäilmari 2018 | Sisäilmari: puh. 044 977 9559, email: toimisto(at)sisailmari.fi