Sisäilma- ja rakennetutkimukset

Tiedämme mistä lähteä liikkeelle

Sisäilmasta voidaan mitata paljon eri asioita ja usein sisäilman olosuhteet ovatkin seurausta monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Me Sisäilmarissa tiedämme, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jotta sisäilmaongelmat saataisiin ratkaistua.
Räätälöimme tarjoamamme palvelut aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti!

Sisäilmatarkastus

Sisäilmatarkastuksessa tilat tutkitaan rakenteita rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa selvitetään mahdolliset riskirakenteet rakennepiirustusten ja aistinvaraisten havaintojen avulla. Olosuhteita ja rakenteiden kuntoa havainnoidaan käyttäen apuna pintakosteudenilmaisinta, olosuhdemittaria (lämpötila, kosteus ja hiilidioksidi) sekä merkkisavua. Ilmanvaihdon toimintaa tarkastellaan mittaamalla ilmamäärät sekä sisä- ja ulkotilojen väliset painesuhteet. Lisäksi arvioidaan eri pintamateriaalien vaikutusta sisäilman laatuun. Tarkastuksen yhteydessä tyypillisesti havaitaan sisäilman ongelmakohdat ja niiden jatkotutkimuksia suositellaan tapauskohtaisesti.
Sisäilmatarkastusta suositellaan erityisesti silloin, kun halutaan saada asiantuntijan arvio sisäilman olosuhteista ja tilojen huoltotarpeista.

Rakenteiden kuntotutkimus ja mikrobinäytteenotto

Rakenteen kunto ei aina näy päälle päin, vaan sen selvittämiseksi tulee tehdä rakenneavauksia. Rakenneavauksissa tehdään tyypillisesti n. 300x300 mm kokoinen avaus rakenteeseen. Avauksesta selvitetään rakennekerrokset sekä tarkastushetken kosteustilanne. Rakennekerrosten perusteella voidaan arvioida rakenteen kosteusfysikaalista toimintaa. Rakenneavauksista voidaan lisäksi ottaa materiaalinäytteitä mikrobianalyysin suorittamiseksi.
Rakenneavausten ja materiaalinäytteiden paikat ja määrät suunnitellaan aina riskirakennetarkastelun perusteella.
Teemme myös yksittäisten rakenteiden kuntoarvioita korjaustarpeiden kartoitusta varten, esim. yläpohjan- ja vesikaton kuntoarviot.

Sisäilman mikrobinäytteenotto

Sisäilman mikrobinäytteenotto suoritetaan Andersen 6-vaiheimpaktorin avulla suoraan sisäilmasta. Sisäilman mikrobipitoisuudet vaihtelevat ajallisesti hyvin paljon, joten näytteenotto kuvaa sisäilman tilaa vain näytteenottohetkellä. Luotettavan tuloksen saamiseksi suositellaan useampia näytteenottokertoja. Matala mikrobipitoisuus ilmanäytteessä ei varsinaisesti sulje pois mikrobivauriota rakenteissa. Sisäilman mikrobinäytteenotot tulisi ensisijaisesti suorittaa talviaikaan, jolloin maa on jäässä ja ulkoilman mikrobipitoisuus pieni.
Sisäilman mikrobinäytteenotto on parhaimmillaan silloin, kun halutaan selvittää jo todettujen epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin tai eri tilojen välillä. Sisäilman mikrobinäytteenottoa käytetään siis muiden tutkimusten ohella, mutta yksistään sen perusteella ei voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä.

Muut sisäilman mittaukset

• Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaus (VOC)
• Formaldehydipitoisuuden mittaus
• Ammoniakkipitoisuuden mittaus
• Olosuhdemittaus (lämpö, kosteus- ja hiilidioksidipitoisuus)
• Teollisten mineraalikuitujen määritys
• Pölyn koostumuksen määritys
• Haitta-aineiden esiintyvyyden määritykset (asbesti, PAH-yhdisteet, PCB)
• Radon-mittaus

Muut rakenteiden tutkimukset

• Rakenteiden kosteusfysikaalisen toiminnan selvitykset (riskirakennetarkastelut)
• Lämpökamerakuvaukset osana muita tutkimuksia
• Salaojakuvaukset
Copyright © Sisäilmari 2018 | Sisäilmari: puh. 044 977 9559, email: toimisto(at)sisailmari.fi